Nog een paar maanden en dan stappen we op de fiets voor de lustrumtocht!

Voor die tijd moet er nog wel even betaald worden en wel voor 1 maart.

Als je niet gespreid of anders betaald hebt, maak dan 720,- euro over op:

rekeningnummer NL69 RABO 0397 0525 02
T.n.v. Toerclub Wageningen
te Wageningen
O.v.v. ‘Lustrumtocht 2019’ en je naam.

Het bedrag moet uiterlijk 1 maart binnen zijn.

Laat het even weten als je toch niet mee gaat door een mail te sturen naar info@lustrumtcw.nl.

Dan weten we dat de betaling niet binnen gaat komen en kunnen mensen die nu op de wachtlijst staan doorstromen naar de deelnemerslijst.