Wij adviseren iedereen een sportkeuring te laten doen, tegenwoordig meestal sportmedisch onderzoek genoemd. Je kunt dit bij een Sport Medisch Adviescentrum (SMA) laten doen. Meestal worden er 4 varianten aangeboden. In de eenvoudigste wordt een vragenlijst gecombineerd met kort lichamelijk onderzoek. Maar je kunt bijvoorbeeld ook een inspanningstest laten doen.

 Basis Sportmedisch Onderzoek

Voor sporters die minder dan 7 uur/week sporten en daarbij geen/weinig problemen hebben.
Voor het onderzoek wordt een uitgebreide vragenlijst doorgenomen om een indruk te krijgen over hoe iemand zijn sport beoefent.

Inhoud:

 • Lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, kleurentest, urinetest
 • Algemeen intern en orthopedisch onderzoek.
 • Specifiek orthopedisch onderzoek gericht op de sporttak en op eventuele klachten
 • Advisering
 • Standaard rapportage.

Basisplus Sportmedisch Onderzoek

Voor personen die intensief sporten (> 7 uur/week) of dit willen gaan doen.

Inhoud:

 • Als het Basis Sportmedisch Onderzoek
 • Longfunctie
 • Elektrocardiogram (ECG, ook wel hartfilmpje genoemd) in rust
 • Bloedonderzoek met hemoglobine (Hb) en cholesterol. Op indicatie kan extra bloedonderzoek worden verricht

 Groot Sportmedisch Onderzoek

Voor personen die zeer intensief sporten, en/of die ouder zijn dan 35 jaar

Inhoud:

 • Als Basisplus Sportmedisch Onderzoek
 • Maximale inspanningstest waarbij een ECG (hartfilmpje)wordt gemaakt. De sportarts kan zien hoe het hart zich bij inspanning gedraagt.

Voor de meeste deelnemers is lijkt dit het meest geschikte sportmedische onderzoek omdat veel afwijkingen aan het hart pas tot uiting komen bij een inspanningstest. Daarbij wordt de maximale hartslag bepaald, waarmee individuele trainingsrichtlijnen kunnen worden vast gesteld.

 Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek (ook wel Topsportmedisch Onderzoek genoemd)

Voor personen die zeer intensief sporten en daarbij prestatiegericht bezig zijn.

Inhoud:

 • Als Groot Sportmedisch Onderzoek
 • Ademgasanalyse (anaerobe drempeltest). Dit levert gegevens op waarmee nauwkeurig de anaerobe drempel (omslagpunt), de VO2-max en de trainingszones worden bepaald.

Als je gericht wilt gaan trainen voor de lustrumtocht kan deze test dus nuttige informatie opleveren

 Kosten van de keuring

Voor twee SMA’s in buurt van Wageningen geven we hier de tarieven voor 2019. Dit zijn:

 • Sport Medisch Centrum Papendal, Papendallaan 7, 6816 VD Arnhem, smcp.nl
 • SMA Midden Nederland, Softwareweg 7, 3821 BN Amersfoort, smamiddennederland.nl
Sport Medisch Centrum
Papendal
SMA Midden Nederland
Basis Sportmedisch Onderzoek € 100
Basisplus Sportmedisch Onderzoek  € 185,50 € 140
Groot Sportmedisch Onderzoek € 271,50 € 235
Uitgebreid Sportmedisch Onderzoek
(Topsportmedisch Onderzoek)
€ 355,50 € 310

Voor deze sportmedische onderzoeken is geen verwijzing van de huisarts nodig. Ze kunnen vanuit je aanvullende verzekering worden betaald, mits je deze aanvullende verzekering hebt. Dekt je aanvullende verzekering deze sportmedische onderzoeken niet, dan dien je de rekening zelf te betalen. Een overzicht van de aanvullende verzekeringen die (een deel van) de kosten dekken, kun je vinden op:

https://www.sportzorg.nl/_asset/_public/Files/Vergoedingen-sportarts-2019.pdf

Omdat veel sporters een aanvullende verzekering hebben geven deze SMA’s geen korting meer voor de deelnemers aan de lustrumtocht. SMA Midden Nederland biedt deelnemers aan de lustrumtocht die zich bij hen laten onderzoeken een exemplaar aan van het boek: Het geheim van Wielrennen (kostprijs €20,00). Dit zolang de voorraad strekt. Een alternatief voor degenen die het boek al hebben is het boek: Trainen op vermogen.